Crevices_LJ023 (2023)

site specific video installation at Svetlobna gverila/ light guerilla festival

okno Galerije Vžigalica & Križevniška soteska & zračnik na Plečnikovem trgu

*******************************************************************

Umetnica je s pomočjo endoskopskih kamer in tehnologije NeRF od blizu posnela več skritih kotičkov po središču mesta – razne špranje, utore, očem skrite odprtine, kjer se razkrivajo usedline časa in vsakovrstne sledi življenja. Tako dobljene posnetke spusta v središče mestnega podzemlja je umetnica s postopki digitalne obdelave in montaže pretvorila v video zapis, tridimenzionalno animirano krajino, ki se projicira na eno izmed oken Galerije Vžigalica. Projekcija potovanja in spusta je na ogled še na dveh lokacijah: prva lokacija predstavlja vhod (Plečnikov trg), druga pa omogoča izhod in vrnitev na ulico (Križevniška soteska). Intriganten video dokument se s pomočjo avtorskega doprinosa umetnice spreminja v poetično študijo materialnosti, ki priča o ostalinah zdajšnjih oziroma nekdanjih prebivalcev mesta, a tudi o propadanju in razkroju.

*******************************************************************

With the help of endoscopic cameras and NeRF technology, the artist took a close-up shot of several hidden corners in the city centre – various crevices, grooves, hidden openings, where sediments of time and all kind of traces of life are revealed. Through digital processing and editing, the artist transformed the resulting footage of her descent into the centre of the city’s underground into a video transcription, a three-dimensional animated landscape, which is projected onto a window of the Match Gallery. The projection of the journey and descent can be viewed on two other locations as well: the first location represents entrance (Plečnik Square), whereas the second allows the exit and return to the street (Križevniška Street). With the help of the artist’s authorial contribution, the intriguing video document turns into a poetic study of materiality, which bears witness to the remains of the current and former inhabitants of the city, but also to decay and disintegration.

MOST RECENT ENTERIES